Szpital Rehabilitacji Kardiologicznej prowadzi rehabilitację wczesną, zalecaną po przebytym  zawale mięśnia sercowego, ostrych zespołach wieńcowych,  pacjentów kardiochirurgicznych oraz chorych przewlekle z powodu zaburzeń krążenia. Niewydolność serca z uwagi na swą powszechność jest ogromnym wyzwaniem dla współczesnej medycyny. Ostatnie lata przyniosły istotne zmiany w terapii tej dolegliwości. Zmianie uległo podejście do aktywności ruchowej, która obecnie stanowi jeden ze sposobów rehabilitacji. Wczesna rehabilitacja kardiologiczna zmniejsza śmiertelność, a także poprawia jakość życia umożliwiając w wielu przypadkach powrót do aktywności zawodowej, życia rodzinnego i społecznego. Uzdrowiskowy ośrodek jest kolebką polskiej rehabilitacji kardiologicznej.

Zapraszamy do zapoznania sie z ofertą.

Rehabilitacja jest nieodzownym elementem procesu terapeutycznego u pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi. Warunkiem uzyskania jak najlepszych efektów rehabilitacji jest jej jak najwcześniejsze podjęcie, bezpośrednio po ostrych incydentach neurologicznych.Program rehabilitacji ustalany jest przez zespół specjalistów indywidualnie dla każdego pacjenta.
Szpital Rehabilitacji Neurologicznej działa w strukturach Uzdrowiska Konstancin-Zdrój S.A. i od ponad 45 lat prowadzi kompleksową rehabilitację ruchową i psychologiczną, głownie chorych po udarach i urazach mózgu. Prowadzi rehabilitację usprawniającą chorych z niedowładami połowicznymi oraz chorych z innymi chorobami neurologicznymi wymagającymi usprawniania ruchowego. Pewną specyfikacją placówki jest prowadzenie rehabilitacji zaburzeń wyższych czynności nerwowych, ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń mowy o cechach afazji.

Zapraszamy do zapoznania sie z ofertą.

Z uwagi na rosnące zainteresowanie ekologicznymi metodami leczenia Uzdrowisko Konstancin-Zdrój wciąż poszerza ofertę skierowaną do tych, którzy poszukują alternatywnych wobec farmakoterapii (bądź ją uzupełniających) zabiegów leczniczych. Zakład Przyrodoleczniczy „Biały Dom” oferuje pacjentom szeroki wachlarz naturalnych metod terapeutycznych. Wśród proponowanych zabiegów znajdują się m.in.: krioterapia (leczenie zimnem), kąpiele solankowe, kąpiele perełkowe, masaż wodny wirowy, okłady parafinowe, okłady borowinowe, diatermia krótkofalowa (DKF), galwanizacja, elektrostymulacja, ultradźwięki, jonoforeza, prądy interferencyjne, naświetlanie lampą solux, naświetlanie lampą kwarcową, leczenie polem magnetycznym (magnetronik), masaż pneumatyczny, inhalacje solankowe, inhalacje ziołowe czy witaminowe.

Zapraszamy do zapoznania sie z ofertą.

Najbardziej znanym obiektem Uzdrowiska jest Tężnia Konstancińska - inhalatorium na wolnym powietrzu służące profilaktyce oddechowej. Uruchomiona w 1979 roku, kilka lat po dokonaniu odwiertu źródła solanki w ramach poszukiwań geologicznych. Prowadzone przez Instytut Balneoklimatyczny badania w strefie okołotężniowej, wykazały większe stężenie aerozolu solankowego w porównaniu z innymi obiektami tego samego typu.

Zapraszamy do zapoznania sie z ofertą.

Wierząc w dobroczynny wpływ wzmożonej aktywności ruchowej na kondycję psychofizyczną człowieka, Uzdrowisko planuje budowę Konstancińskiego Centrum Hydroterapii. W szeroko zakrojonym projekcie znajdują się nowoczesne baseny solankowe z kompleksem SPA. W KCH będziemy oferować specjalistyczne zabiegi wodolecznicze (kąpiele całkowite, częściowe, polewanie, natryski, masaże podwodne itp.). Do różnych rodzajów kąpieli wykorzystywany będzie największy skarb Konstancina – cenna solanka, wydobywana na miejscu, z należącego do Uzdrowiska odwiertu.

Zapraszamy do zapoznania sie z ofertą.

Odpowiadając na zapotrzebowanie pacjentów na harmonijną i holistyczną terapię, Uzdrowisko Konstancin-Zdrój kieruje swe najbliższe plany w stronę osiągnięć tzw. medycyny integracyjnej, która plasuje się na styku zachodnich i wschodnich tradycji leczniczych. W fazie przygotowawczej znajduje się konstanciński projekt Instytutu Medycyny Ekologicznej, w obrębie którego przyjmować będą m.in. specjaliści z zakresu akupunktury i akupresury, ziołolecznictwa i zdrowego żywienia. Instytut zlokalizowany będzie w obrębie nowopowstającego Konstancińskiego Centrum Hydroterapii.

Zapraszamy do zapoznania sie z ofertą.

Uzdrowisko Konstancin

Główną atrakcją Konstancina jest tężnia solankowa w której wykorzystuje się 6,5 % solankę bogatą  w mikroelementy mającą korzystny wpływ w profilaktyce i leczeniu chorób układu oddechowego, nerwowego  oraz poprawiająca odporność ogólnoustrojową. .

Działalność lecznicza Uzdrowiska Konstancin-Zdrój są opiera się na skutecznym leczeniu i rehabilitacji dorosłych ze schorzeniami neurologicznymi, układu krążenia i narządu ruchu

Oferujemy Państwu szereg zabiegów leczniczych m.in. kinezyterapie, prądo i światłolecznictwo, zabiegi z wykorzystaniem borowiny,  krioterapię, kąpiele solankowe i perełkowe oraz porady i badania wykonywane przez lekarzy specjalistów (echo serca, testy wysiłkowe, badania holterowskie )

Uzdrowiska Polskie umożliwiają leczenie i rehabilitację na poziomie europejskim, w oparciu o swoje wyspecjalizowane jednostki uzdrowiskowe. Podstawą naszych działań jest budowanie znaczenia medycyny uzdrowiskowej, wychodzącej naprzeciw zmieniającym się trendom i zwyczajom. Naszą dewizą jest nowoczesne lecznictwo uzdrowiskowe, czyli propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia, eko-medycyna i profilaktyka prozdrowotna.

Zakład Leczniczy "Uzdrowisko Nałęczów" to miejsce, gdzie tradycje uzdrowiskowe znane są już od drugiej połowy XVIII wieku. Miasteczko położone jest w województwie lubelskim ze specyficznym leczniczym mikroklimatem, który sprzyja obniżeniu ciśnienia tętniczego, a bogata w magnez woda znakomicie uzupełnia gospodarkę mineralną organizmu osób narażonych na stres. Kuracje w Nałęczowie to również możliwość leczenia chorób współistniejących np. układu ruchu.

Konstancin Jeziorna to malownicza miejscowośc uzdrowiskowa położona 20 km od centrum Warszawy. Doskonałewalory przyrodolecznicze, lokalizacja wśród wspaniałych lasów sosnowych, czyste powietrze zadecydowały o nadaniu miastu w 1917 statusu uzdrowiska. Konstancin jest jedynym uzdrowiskiem na Mazowszu, w którym tradycje leczenia uzdrowiskowego łączą się z nowoczesną rehabilitacją

Uzdrowisko Iwonicz jest jednym z najstarszych, o ponad 430-letniej tradycji, uzdrowiskiem polskim, które oprócz uznanej renomy, słynie z unikalnego, leczniczego mikroklimatu oraz ekologicznie czystego środowiska naturalnego. Bogate tradycje lecznicze, znakomita kadra medyczna, zabytkowy charakter uzdrowiska z piękną architekturą budynków sanatoryjnych oraz malowniczy krajobraz, to gwarancja dobrego wypoczynku i samopoczucia.

Uzdrowisko Kamień Pomorski - ponad pięćdziesięcioletnia praktyka w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego i rehabilitacji oraz wydobywane niezwykle cenne surowce naturalne: solanka i borowina zadecydowały o tym, że kamieńskie uzdrowisko stało się jedną z najwyżej cenionych baz zabiegowych w Polsce.

Facebook

Serwis korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.